ΣΤΟΙΧΕΙΑ

περιγραφή:

ΧΡΗΣΗ: Κλειστοί αθλητικοί χώροι. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Η βάση του κατασκευάζεται με τοποθέτηση διαδοχικών στρώσεων από τάβλες λευκής ξυλείας και επικαλύπτεται από παρκέττα (δρύϊνο ή Golden Oak ή σφένδαμος, ιρόκο κ.α.) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Οπλισμένη πλάκα σκυροδέματος καλά λειασμένη.